Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Podatek PCC ile wynosi i kiedy należy go zapłacić?

Finanse Data publikacji - 25 maja 2022 Autor - Redakcja pracownia-rozwoju.com.pl


System podatkowy jest dość zawiły i nie zawsze każdy wie, że przy sprzedaży auta czy mieszkania należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Czym jest ten podatek? Jaką kwotę należy zapłacić i czy należy wypełnić deklarację podatkową?

PCC – czym jest?

W ustawie z dnia 9 września 2000 roku jest dokładnie napisane, kto i w jakich okolicznościach musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest to podatek, który z dniem 1 stycznia 2001 roku zastąpił opłatę skarbową, którą trzeba było uiścić podczas zawierania umów mających charakter cywilnoprawny. Zobowiązanie powstaje w wyniku przeprowadzenia niektórych transakcji dotyczących obrotu gospodarczego na terenie kraju, a niekiedy i czasami w obrocie międzynarodowym. Podatnik samodzielnie musi wyliczyć kwotę podatku na podstawie obowiązujących cen rynkowych, złożyć odpowiednią deklarację oraz wpłacić kwotę na konto urzędu skarbowego. Dokładniejsze informacje przeczytaj na kredytbezkruczkow.pl

Kiedy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Wszystkie niezbędne zapisy dotyczące obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zawarte są w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przede wszystkim w przypadku zawarcia umowy sprzedaży czy zamiany praw majątkowych powstaje obowiązek podatkowy. Jeśli zostanie podpisana umowa pożyczki to także należy zapłacić PCC. W przypadku umowy darowizny, dożywocia czy o zniesienie współwłasności, także musi zostać złożona deklaracja podatkowa wraz z zapłatą podatku. PCC płaci się również w przypadku ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, umowy spółki czy umowy depozytu nieprawidłowego.

Podatek PCC ile wynosi?

Nie jest określona jedna stawka podatku. Kwotę należy wyliczyć samodzielnie na podstawie cen rynkowych według danej stawki podatkowej obowiązującej w przypadku danej czynności cywilnoprawnej. Jedną ze stawek jest 2%, które należy zapłacić w przypadku umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, nieruchomości czy prawa użytkowania wieczystego. Stawką 1% objęte są umowy dożywocia, zmiany, darowizny, o dział spadku czy o zniesienie współwłasności. W przypadku umowy pożyczki wysokość podatku wynosi 0,5%.

Jak złożyć deklarację PCC-3?

W momencie powstania obowiązku podatkowego podatnik musi w ciągu 14 dni do właściwego urzędu złożyć deklarację podatkową na formularzu PCC-3. W tym czasie należy także wpłacić na konto urzędu wyliczony podatek. Podatek każdy musi wyliczyć samodzielnie na podstawie cen rynkowych, przy czym nie wolno ich zaniżać. Cena musi być adekwatna do stanu rzeczy i jej wieku. Deklarację należy złożyć do właściwego urzędu ze względu na adres podatnika w przypadku osób fizycznych. Formularz można złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać listem koniecznie poleconym, aby mieć potwierdzenie z poczty. Jest także możliwość wysłania deklaracji przez internet, co w sumie jest najszybszą, najprostszą i bezpłatną formą. Wysłanie deklaracji PCC-3 jest możliwe w przypadku osób, które mają podpis kwalifikowany. Osoby, które nie mają takiej możliwości, mogą skorzystać z danych autoryzacyjnych. Wówczas trzeba podać imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL lub NIP, a także wysokość przychodu z poprzedniego roku, która została wpisana w deklaracji podatkowej.

Kiedy nie trzeba płacić PCC?

Najczęściej podatek PCC jest płacony podczas zakupu samochodu. W tym jednak miejscu należy pamiętać, że taki obowiązek nie powstaje, jeśli wartość nabytego pojazdu jest niższa niż 1000 złotych. Taka kwota musi znaleźć się na umowie sprzedaży. Nie trzeba także płacić PCC w przypadku pożyczki od najbliższej rodziny, jeśli wartość pożyczonej kwoty w ciągu 5 lat nie przekroczyła 9637 złotych.

Redakcja pracownia-rozwoju.com.pl

W naszej redakcji skupiamy się na aspektach biznesowych, pracy i finansów. Jesteśmy miejscem, gdzie znajdziesz inspirujące artykuły, praktyczne porady i aktualne informacje dotyczące świata przedsiębiorczości oraz zarządzania finansami osobistymi.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Polisa na życie