Jak wybrać optymalny rozmiar zbiornika na paliwo?

Wiele przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, ale również gospodarstw rolnych potrzebuje stałego dostępu do paliwa. W związku z tym konieczny jest zakup odpowiedniego zbiornika na paliwo. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Przemawiają za nim względy ekonomiczne i komfort użytkowania; nie trzeba tracić czasu na dojazdy do stacji paliw, a kupno większej ilości paliwa jest bardziej opłacalne. Nasuwa się jednak pytanie: jak wybrać rozmiar zbiornika na paliwo?

Zbiorniki na paliwo – rozmiary

Zbiorniki na paliwo występują w różnych rozmiarach. Wybór optymalnego zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb zakładu czy gospodarstwa rolnego. Warto natomiast wiedzieć, jakie rozmiary zbiorników są dostępne na rynku.

  • Zbiornik na paliwo 2500l – jest to chętnie wybierana pojemność zbiornika. Trzeba tylko pamiętać, że posiadanie zbiornika o takiej pojemności obwarowane jest wymogami. Należy uzyskać świadectwo próby szczelności wykonanej przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Niezbędny jest także dokument rejestracji w Dziale Ciśnieniowym Urzędu Dozoru Technicznego.
  • Zbiornik na paliwo 5000l – podobnie jak w przypadku zbiornika o pojemności 2500 l, tak i ten zbiornik powinien posiadać wspomniane dokumenty. Ponadto trzeba uzyskać zgodę na eksploatację zbiornika od Państwowej Straży Pożarnej. Konieczna jest także zgoda na eksploatację, wydana przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
  • Zbiornik 10000l
  • Zbiornik 20000l

Zbiorniki o pojemności większej niż 5000 l oczywiście muszą spełniać takie same wymagania. W przypadku dużych zbiorników najlepiej upewnić się w poszczególnych instytucjach, jak dokładnie wyglądają procedury związane z uzyskaniem dokumentacji. Z kolei zbiorników mniejszych niż 2500 l nie trzeba rejestrować.

Trzeba natomiast pamiętać o tym, że zbiornik na paliwo musi mieć odpowiednią konstrukcję. Oznacza to, że należy kupić zbiornik dwupłaszczowy (wyposażony w zewnętrzny zbiornik). Przechowywanie paliwa nie może bowiem zagrażać otoczeniu.

Jak wybrać optymalną pojemność zbiornika na paliwo?

Wiadomo, że zbiornik na paliwo nie może być zbyt mały, gdyż byłoby to pozbawione sensu. Z drugiej jednak strony nie powinien być też za duży, ponieważ nie wykorzystasz w pełni jego możliwości, a tylko będziesz musiał przeprowadzać kontrole UDT i dopełniać formalności itd.

Wybierając rozmiar zbiornika na paliwo, kieruj się zużyciem paliwa w swoim gospodarstwie. Weź pod uwagę zarówno czas intensywnej pracy, jak również okres mniejszego zapotrzebowania. Decyzja dotycząca wielkości zbiornika na paliwo musi być przemyślana, aby jego użytkowanie przynosiło korzyści.

Redakcja pracownia-rozwoju.com.pl