Przykład na biznesplan

Na początku pojawia się pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej i oczywiście jest on najważniejszy. To pewien fundament, jednak przed zarejestrowaniem firmy, w czasie planowania warto przygotować biznesplan.

Plan na biznes

Plan biznesowy przykład dostępny jest na wielu stronach internetowych, nie ma jednego wzoru. Wszystkie one jednak powinny składać się z podstawowych części, pierwszym to streszczenie wykonywanej przyszłej działalności. To w nim znajdzie się nazwa firmy, cel jej prowadzenia, koncepcja rozwoju, analiza kosztów i zysków, a także dokładny opis oferowanego produktu czy usługi. W kolejnej części warto scharakteryzować przyszłą działalność, czyli skupić się na nazwie firmy, jej lokalizacji, obszarze czy też formie organizacyjno-prawnej. Warto się zastanowić czy działalność będzie jednoosobowa czy będzie wymagała zatrudnienia pracowników. To ważne, by poznać koszty zatrudnienia, ponieważ często z czasem potrzebna jest osoba do pomocy. Jak już wiadomo co jest przedmiotem działalności należy przygotować rozpoznanie rynku. Wiąże się to z poznaniem konkurencji, przyszłych odbiorców i dostawców. Plan biznesowy przykład powinien także zawierać działania marketingowe. Zawierają się w nich nośniki reklamy, planowane działania promocyjne oraz sposób pozyskiwania klientów.

Konkurencja i nastawienie

Im większa konkurencja na rynku, tym większe powinno być nastawienie na reklamę i działania promocyjne. Należy przekonać klienta by skorzystał właśnie z usług nowej firmy, a nie już istniejącej, najlepiej zrobić to poprzez promocję produktu czy usługi. Zadowolony klient będzie generował kolejnych klientów poprzez pozytywną ustną reklamę. Dlatego tak ważna jest początkowa dobrze przygotowana strategia marketingowa. Ostatnią ważną częścią biznesplanu jest dokładna analiza finansowa, w której znajdą się planowane przychody i wydatki firmy. Znając przychody i koszty prowadzenia działalności można ocenić przyszłe zyski firmy. Przed założeniem działalności warto udać się także do księgowej czy doradcy podatkowego, który doradzi formę opodatkowania według rodzaju prowadzonej działalności. Po odliczeniu podatku dochodowego uzyskamy planowany zysk netto. Założenie firmy łączny się także z nakładem finansowym na tzw. rozkręcenie przyszłej działalności. Kosztów jest zawsze dość sporo, dlatego też analiza finansowa jest tak ważna. Według analizy SWOT planowanego przedsięwzięcia ważne jest określenie mocnych i słabych stron działalności, swoich szans oraz zagrożeń. Można przy tym przemyśleć wszelkie działania zaradcze w razie pojawienia się trudności.

Redakcja pracownia-rozwoju.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *