Jak zostać vatowcem?

Vatowiec to czynny podatnik VAT, natomiast podatek VAT to wprowadzony od 1993 r. podatek od towarów i usług. Podatek VAT nałożony jest na większość towarów i usług, nie dotyczy on wyłącznie przedsiębiorców. To konsument ponosi ostateczny koszt tego podatku z chwilą kiedy nabywa produkt w celu konsumpcji a nie dalszej odsprzedaży. Także w zakup usługi wliczony jest podatek VAT. Przedsiębiorca, który pobiera i odprowadza VAT od towarów i usług zwany jest podatnikiem VAT czynnym. Natomiast firma, która korzysta ze zwolnienia od podatku VAT to podatnik VAT bierny. Jest to sytuacja, w której firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT natomiast korzysta z dozwolonego przez prawo zwolnienia.

Obowiązek podatku

Podatnik VAT czynny ma obowiązek pobierać i odprowadzać podatek VAT do budżetu państwa. Poza wyjątkami wskazanymi w prawie przedsiębiorca nie ma obowiązku być podatnikiem VAT czynnym.
Jak zostać vatowcem? Z pewnością nie wymaga to skomplikowanej procedury. Wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-R. Można to zrobić na trzy sposoby: osobiście, listownie bądź elektronicznie. Obowiązkiem jest dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wiemy już jak zostać vatowcem, ale czy zawsze warto nim zostać? Otóż to pytanie zadaje sobie większość przedsiębiorców, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Należy podejść do tego tematu indywidualnie, ponieważ czy warto zostać vatowcem zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Zalety bycia vatowcem

Zaletą bycia vatowcem jest zakup na firmę w cenie netto (bez podatku VAT), co obniża koszty prowadzenia działalności. Często kontrahenci wymuszają sytuację by stać się vatowcem, ponieważ oczekują za wykonaną usługę czy zakupiony towar faktury VAT. Fakturę taką może wystawić tylko przedsiębiorca będący vatowcem. Zatem najczęściej vatowcami są przedsiębiorcy, którzy mają wysokie koszty prowadzenia działalności a jego odbiorcami są nie osoby fizyczna a inne firmy. Po złożeniu deklaracji VAT-R do urzędu skarbowego przedsiębiorca uzyskuje wpis do rejestru. Od tej pory przyjmuje się, iż jest podatnikiem VAT czynnym. Jednak na organ skarbowy nałożony jest obowiązek sprawdzenia wszystkich danych podanych w zgłoszeniu. Może zdarzyć się, iż trwa to do około 3 miesięcy, jeżeli urząd skarbowy dopatrzy się nieprawidłowości w zgłoszeniu firma nie będzie miała prawa naliczenia VAT, a kontrahent jego odliczenia. Niestety, jeżeli odbiorcami usług i towarów jest konsument indywidualny, cena dla niego może być wyższa niż od firmy, która nie jest płatnikiem VAT czynnym.

Redakcja pracownia-rozwoju.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *